Làm theo gương Bác: Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập

Chủ nhật, 31/10/2021| 16:45

Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm

Top