Kỳ họp bất thường của Quốc hội - Tạo nguồn lực cho phục hồi kinh tế

Thứ Năm, 13/1/2022| 16:31

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, thông qua nhiều cơ chế, chính sách tạo cú hích thúc đẩy quá trình hồi phục, phát triển kinh tế-xã hội.

Top