Kim ngạch thương mại Việt Nam - Anh tăng trưởng sau một năm thực thi

Thứ Năm, 13/1/2022| 9:54

Nhìn lại năm đầu tiên thực thi EVFTA, không thể phủ nhận vai trò của Hiệp định: không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy thương mại hai chiều mà còn là lợi thế ưu việt cho cộng đồng doanh nghiệp hai Bên trong bối cảnh kinh tế, giao thương toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Top