Kiều bào hỗ trợ tiêu thụ trái cây Việt Nam tại nước ngoài

Thứ Sáu, 13/5/2022| 11:41

Việc tận dụng mạng lưới doanh nghiệp người Việt ở nước ngoài là một trong những phương thức hiệu quả để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam nói chung và nông sản nói riêng ra thế giới.

Top