Kiểm soát Covid 19 trên ứng dụng Da nang Smart city

Thứ Năm, 13/5/2021| 15:05

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng đã triển khai đưa vào ứng dụng DaNang Smart City. Ứng dụng có chức năng tích hợp theo nhóm để hỗ trợ người dân, du khách và chính quyền chủ động phòng dịch tốt hơn.Ưu điểm nổi bật của ứng dụng này là giúp cho người dân và chính quyền tăng cường sự kết nối trong việc truy vết, cũng như đối chiếu các thông tin dịch tễ, lộ trình di chuyển các F0,F1 để có sự so sánh đối chiếu thuận tiện cho việc truy vết thần tốc mà chính quyền Đà Nẵng đang hướng đến.

Top