Kịch bản tăng trưởng kinh tế 2021

Thứ Sáu, 24/9/2021| 15:20

Ảnh hưởng dịch, trung tâm kinh tế TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự sụt giảm đáng kể ở các chỉ số kinh tế 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ giảm hơn 10% Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,6% Tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài giảm gần 44% Dự báo cả năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố giảm 2,8% so với cùng kỳ và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (là 6%) Sự phục hồi kinh của vùng Tp. Hồ Chí Minh sẽ tác động mạnh đến kịch bản tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Top