Không sức mạnh nào hơn: Sức mạnh của tinh thần đoàn kết

Thứ Năm, 10/6/2021| 15:14

Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Quỹ được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân.

Top