Khoảng trống an sinh xã hội đối với lái xe công nghệ

Thứ Sáu, 13/5/2022| 10:58

Kết luận khảo sát cho thấy "khoảng trống chính sách" đối với đối tượng lao động là lái xe công nghệ, nhất là việc chưa được tiếp cận đầy đủ các chương trình an sinh xã hội. Do đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến nghị Bộ Lao động - thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc làm, điều kiện làm việc, an sinh xã hội, quản lý nhà nước về lao động tại các công ty cung cấp dịch vụ, sàn giao dịch thương mại điện tử - lái xe công nghệ như Grab, Now, Gojek, Be, Aha...

Top