Khánh thành nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu đầu tiên ở Lào Cai

Thứ Năm, 8/4/2021| 14:23

Khánh thành nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu đầu tiên ở Lào Cai

Top