Hướng dẫn tổ chức dạy học ứng phó với dịch COVID-19

Thứ Ba, 14/9/2021| 13:58

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện số 905 hướng dẫn về việc tổ chức dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và các địa phương dạy trực tiếp.

Top