Hội thảo Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Thứ Năm, 22/4/2021| 14:24

Sáng ngày 22/4, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Top