Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio De Janeiro

Thứ Tư, 9/6/2021| 11:12

Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED), còn được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio de Janeiro và Hội nghị Rio (tiếng Bồ Đào Nha: ECO92), là một hội nghị của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 tới ngày 14 tháng 6 năm 1992. Vào năm 2012, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Phát triển Bền vững cũng đã được tổ chức tại Rio, và cũng thường được gọi là Rio+20 hoặc Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio 2012. Nó được tổ chức từ 13 tới 22 tháng 6.

Top