Hội nghị kêu gọi đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội tỉnh Bình Phước

Thứ Năm, 15/9/2022| 11:15

Những năm gần đây, tỉnh Bình Phước luôn tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng từng bước hoàn thiện.

Top