Học sinh THPT khó khăn khi đổi môn học lựa chọn

Thứ Tư, 25/1/2023| 10:22

Nhiều học sinh THPT sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên muốn thay đổi môn học đã lựa chọn, tuy nhiên việc này có dễ dàng?

Top