Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tăng cao tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 31/10/2021| 17:15

Tính từ đầu năm đến nay tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tiếp nhận gần 97.000 hồ sơ người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, việc hỗ trợ người lao động tìm việc cũng tăng cao trong thời gian gần đây.

Top