Hiệu quả 5K trong phòng dịch tại khu công nghiệp

Thứ Sáu, 11/6/2021| 14:19

Các khu công nghiệp với mật độ người lao động cao, nhà xưởng tập trung đông người là khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch 5K vẫn là lá chắn bảo vệ hiệu quả. Có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào thực tế công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của Đà Nẵng thời gian vừa qua.

Top