Hé lộ nhiều vi phạm liên quan đến nhập khẩu hạt điều

Thứ Sáu, 24/9/2021| 15:01

Với sự tích cực, khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, bước đầu, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) đã có kết luận và chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến nhập khẩu hạt điều.

Top