Hàng không tê liệt cần được giải cứu

Thứ Năm, 10/6/2021| 17:21

Đợt bùng phát dịch COVID - 19 lần thứ tư tiếp tục làm tê liệt ngành hàng không. Nhiều hãng hàng không không còn con đường xoay xở, cạn kiệt dòng tiền, trong khi đó vẫn phải chi cho các hoạt động hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. Khó khăn chồng chất, các hãng hàng không cần được giải cứu.

Top