Hải Dương: 80% sản lượng vải đã được tiêu thụ

Thứ Sáu, 11/6/2021| 8:18

Do bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng bằng nhiều hình thức mở rộng các kênh bán vải trong nước và quốc tế nhất là các thị trường như Mỹ, Australia, Singapore, EU biệt, năm nay lượng tiêu thụ vải của Hải Dương tăng gấp 2 - 3 lần so với năm ngoái. Riêng thị trường Nhật Bản đã nhập khẩu 100 tấn, cao gấp hơn 3 lần tổng sản lượng vải cả nước xuất khẩu đi Nhật Bản năm 2020.

Top