Hà Nội kích hoạt các sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 15/11/2021| 9:01

Các ổ dịch tại Hà Nội vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19. Thành phố vừa điều chỉnh mức độ nguy cơ của 61 xã phường, thị trấn, đồng thời sở chỉ huy phòng chống dịch của tất cả các xã, phường, thị trấn cũng đã được kích hoạt, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến mới của dịch.

Top