Gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng: “Đòn bẩy” phục hồi kinh tế

Thứ Năm, 13/1/2022| 17:01

Quốc hội đã thông qua gói chính sách tài khóa, tiền tệ lớn nhất từ trước đến nay, kéo dài trong 2 năm, với quy mô gần 350.000 tỷ đồng, để làm đòn bẩy cho phục hồi kinh tế.

Top