Giữ gìn chữ cổ Sán Dìu

Chủ nhật, 31/10/2021| 14:15

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, cộng đồng dân tộc Sán Dìu với nét văn hóa đặc trưng độc đáo. Tuy nhiên, như nhiều dân tộc khác, một số nét văn hóa đặc trưng của người Sán Dìu đang đứng trước nguy cơ dần mai một, như tiếng nói, trang phục, làn điệu Soọng cô, lễ Cấp sắc, lễ Đại Phan…, đòi hỏi cần có sự nỗ lực, chung tay phục dựng và bảo tồn.

Top