Giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19

Chủ nhật, 1/8/2021| 15:15

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công T hương về đợt giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID -19.

Top