Giải pháp nào để nhãn được mùa không bị mất giá

Thứ Năm, 29/7/2021| 9:21

Việc tìm cách tiêu thụ hàng trăm nghìn tấn nhãn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp buộc các địa phương, doanh nghiệp, nhà vườn phải luôn chủ động.

Top