Dùng công nghệ giúp cộng đồng trong đại dịch

Thứ Hai, 26/7/2021| 7:10

Để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM, nhiều công ty công nghệ đã chủ động sáng tạo trên nền tảng ứng dụng sẵn có của họ để giúp đưa những đóng góp của cộng đồng và những mạnh thường quân đến với những người đang thật sự cần nó nhất.

Top