Đưa điện lưới quốc gia về các bản khó khăn

Thứ Tư, 22/9/2021| 10:05

Những năm qua, tỉnh Lai Châu và Ngành Điện lực luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng đưa điện lưới Quốc gia về các bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn 56 thôn bản người dân chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia. Ngành Điện lực Lai Châu tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền lập dự án đầu tư, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đưa điện về các thôn bản còn lại, dự kiến đến hết năm 2021 sẽ có thêm 12 thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Top