Độc đáo lễ cầu an của cư dân vùng sông nước

Thứ Hai, 6/2/2023| 10:51

Đây là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng thờ Thần sông hay "Bà Cậu" của cư dân sống nghề sông nước.

Top