Đo nước mặn không cần nếm - Phát minh của người Canada gốc Việt hỗ trợ bà con miền Tây

Thứ Hai, 26/7/2021| 9:10

Bà con miền Tây giờ đây không cần ra sông nếm thử nước để đo độ mặn nữa. Nhờ những sáng kiến của nhà khoa học người Canada gốc Việt Nguyễn Thanh Mỹ, bà con chỉ cần mở điện thoại lên là có thể theo dõi tình hình xâm nhập mặn, đặt lệnh bơm nước, và nhiều tính năng khác

Top