Đi tìm tiếng nói chung giữa trái chủ và doanh nghiệp

Chủ nhật, 12/3/2023| 16:30

Thay vì trả nợ bằng tiền, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể trả nợ bằng tài sản khác như bất động sản; được phép giãn hoãn thời gian đáo hạn trái phiếu tối đa 2 năm nếu có sự đồng ý của trái chủ. Những điểm mới từ Nghị định 08 ban hành sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gần đây đang được kỳ vọng sẽ giúp trái chủ và doanh nghiệp phát hành tìm được tiếng nói chung vượt qua khó khăn trước mắt.

Top