Đi nhặt rác bị phạt học tiếng Anh - Câu chuyện gia đình David Dương

Thứ Hai, 26/7/2021| 8:12

David Dương được biết đến là "ông vua rác" người Việt tại Mỹ. Sau khi thành công nơi đất khách, David Dương quay trở về xây dựng "đế chế rác" tại Việt Nam và tích cực đóng góp cho sự phát triển của nước nhà. Hành trình khởi nghiệp đầy rẫy khó khăn để vươn lên thành "ông vua rác"

Top