Đề xuất thưởng khi sinh con

Thứ Bảy, 30/10/2021| 16:04

Hướng đến các mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, một trong những chính sách (nêu tại khoản 2 điều 4 dự thảo) là ưu tiên thực hiện các biện pháp khuyến khích cặp vợ chồng sinh đủ 2 con ở vùng có mức sinh thấp.

Top