Để được hỗ trợ tiền đổi xe máy cũ lấy xe mới thì cần có các điều kiện nào

Chủ nhật, 14/11/2021| 17:38

Hà Nội đã triển khai Chương trình Xe sạch - Trời xanh, với bốn hoạt động chính là đo kiểm khí thải; thí điểm tiếp nhận xe môtô, xe gắn máy cũ mà người dân thải bỏ; hỗ trợ chi phí chuyển đổi sang xe máy mới và khảo sát ý kiến người dân về tác động của chính sách kiểm soát khí thải xe máy. Chuỗi hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô, nhất là hoạt động kiểm tra khí thải và hỗ trợ đổi xe cũ sang xe mới…

Top