Đẩy mạnh hoạt động tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại

Thứ Tư, 5/1/2022| 15:56

Hiện tín dụng cho năng lượng tái tạo là một trong 12 lĩnh vực xanh được NHNN thực hiện theo dõi dư nợ tín dụng. Việt Nam có 31 TCTD có phát sinh dư nợ đối với các dự án xanh với dư nợ trên 285.000 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với 2017, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp sạch và năng lượng tái tạo.

Top