Đại dịch COVID-19 có thể tạo ra siêu biến thể ở Indonesia, nguy hiểm hơn cả Delta

Thứ Hai, 26/7/2021| 9:01

Nhiều chuyên gia cảnh báo, tình hình dịch bệnh tại Indonesia đang tạo điều kiện cho sự xuất hiện của biến thể virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn Delta.

Top