Đà Nẵng phê duyệt hơn 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố môi trường

Thứ Năm, 8/4/2021| 9:40

Đà Nẵng phê duyệt hơn 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố môi trường

Top