Đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử ở miền núi

Thứ Ba, 13/4/2021| 15:21

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có thể thấy công tác tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về cuộc bầu cử trong vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức sinh động hiệu quả.

Top