Công nghệ 6G sẽ được thương mại hóa toàn cầu vào năm 2030

Thứ Hai, 7/6/2021| 7:58

Công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ 6 (6G) sẽ được thương mại hóa toàn cầu vào năm 2030 và sẽ tích hợp với máy tính tiên tiến, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi khối (blockchain). Đây là dự báo vừa được công bố trong Sách Trắng của Trung Quốc ngày 6/6.

Top