Có những kẻ xấu chuyên đi phá hoại các lớp học trực tuyến

Thứ Tư, 13/10/2021| 14:15

Thời gian gần đây có tình trạng kẻ xấu phá hoại các lớp học trực tuyến, xuất hiện nhóm người chuyên đi phá hoại những buổi học và cuộc họp làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, học tập và uy tín của cá nhân hay tổ chức, thậm chí còn hack tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Top