Chủ tịch nước: Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Thứ Hai, 26/7/2021| 14:01

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Top