Chủ động thích ứng trước quy định nhập khẩu nông sản mới

Thứ Tư, 13/10/2021| 10:05

Trung Quốc vừa ban hành 1 số quy định mới về các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, và quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2022. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp của Việt Nam cũng phải tuân thủ một loạt những quy định mới, chưa có tiền lệ nếu muốn tiếp tục xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc.

Top