Chiến dịch “khiên xanh” vì một internet an toàn cho người Việt

Thứ Năm, 10/6/2021| 16:49

Chiến dịch “Khiên Xanh” được triển khai với hoạt động trọng tâm là kêu gọi mỗi cá nhân chủ động báo cáo trang web không an toàn, chung tay bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng.

Top