Các nước châu Âu phối hợp tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine

Thứ Năm, 24/3/2022| 9:15

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), đã có trên 3 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước EU. Việc cung cấp nơi ăn ở cho những người sơ tán đang là vấn đề thách thức đối với EU.

Top