Các ngân hàng không thống nhất phí dịch vụ sao kê

Thứ Sáu, 24/9/2021| 14:15

Hiện các ngân hàng không quy định về việc khách hàng chỉ được yêu cầu in sao kê bao nhiêu bản và bao nhiêu lần. Thủ tục sao kê tài khoản cũng rất đơn giản. Chi phí in sao kê phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng và có thể miễn toàn bộ cho khách hàng VIP.

Top