Các hiệu thuốc mở cửa 24/24 để ứng phó với COVID-19

Thứ Tư, 18/5/2022| 9:41

Đến nay,ngành y tê đã yêu cầu các điểm bán lẻ thuốc mở cửa 24/24 để phục vụ người dân.

Top