Các giải pháp ứng phó chia cắt khi mưa lũ

Thứ Ba, 2/11/2021| 9:15

Mỗi khi mưa lũ về, hầu như các tỉnh Miền Trung đều bị chia cắt bởi sạt lở đường xá, khu dân cư. Công tác ứng cứu, hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Top