Cả huyện về đích nông thôn mới, hơn 95% người dân vẫn "khát" nước sạch

Thứ Ba, 21/6/2022| 9:33

Hàng chục nghìn người ở Nam Định vẫn phải dùng nước giếng khoan không đảm bảo. Lý do thì nhiều nhưng có cả sự chậm trễ, kém hiệu quả của các công trình cấp nước sạch.

Top