Bảo tồn di tích lịch sử cần nhanh và đúng cách

Thứ Năm, 24/3/2022| 8:54

Việc bảo tổn di tích lịch sử cần phải kịp thời vì nếu chậm sẽ chẳng còn di tích mà bảo tồn nữa. Tuy nhiên kịp thời thôi là chưa đủ cần phải bảo tồn đúng cách để tránh từ bảo tồn lại thành phá hoại.

Top