Bảo tàng thích ứng trước dịch COVID-19

Thứ Hai, 31/5/2021| 17:21

Bảo tàng là nơi du khách yêu thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử lui tới thường xuyên. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều bảo tàng đứng trước những thách thức, từ đó cần có những cách làm đổi mới để giữ nguyên giá trị trong việc lan tỏa, truyền đạt kiến thức lịch sử

Top