Bắc Giang yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

Thứ Năm, 3/6/2021| 7:30

Tuân thủ nghiêm 5K, tiêm vaccine, áp dụng công nghệ đang là yêu cầu bắt buộc hiện nay đối với tỉnh Bắc Giang. Để thực hiện có hiệu quả các ứng dụng công nghệ, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu bắt buộc là khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật chế độ Bluetooth.

Top