39 bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang đã khỏi bệnh

Thứ Ba, 1/6/2021| 23:47

39 người là những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được điều trị khỏi bệnh ngay tại Bắc Giang. Các bệnh nhân này chủ yếu là công nhân.

Top